Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Minimumprijs

Definitie

De minimumprijs is de minimale prijs die voor goederen of diensten moet worden betaald.

Extra uitleg

Als de marktprijs te laag is, kan de overheid minimumprijzen instellen ter bescherming van het inkomen van de producent. Een voorbeeld is het Europese landbouwbeleid. Zonder overheidsingrijpen is de marktprijs zo laag dat boeren (uiteindelijk) failliet gaan.

Naast een minimumprijs, kan de overheid ook een maximumprijs instellen:

Wat gebeurt er door het instellen van een minimumprijs?

  • Door de hogere prijs, willen producenten meer produceren (de winst per product stijgt) en consumenten minder kopen. Er ontstaat een aanbodoverschot.
  • Een aanbodoverschot kan worden voorkomen door extra maatregelen, bijvoorbeeld het instellen van maximale productieregels.
  • Echter, als de overheid de afzet van de producenten garandeert, moet het overschot worden opgekocht met belastinggeld. Dat leidt tot een hogere belastingdruk en minder koopkracht voor consumenten.
  • Als het overschot niet wordt vernietigd, verkoopt (of dumpt) de overheid de overschotten vaak op de wereldmarkt met behulp van exportsubsidies. Ook dit moet worden betaald met belastinggeld en leidt dus tot een hogere belastingdruk en minder koopkracht voor consumenten.
  • Er zijn invoerheffingen of importquota nodig om goedkopere producenten uit het buitenland weg te houden (oneerlijke concurrentie).

Door het instellen van een minimumprijs, verandert het consumenten- en producentensurplus. Het surplus na overheidsingrijpen ziet er als volgt uit (we gaan er hierbij vanuit dat de overheid het aanbodoverschot opkoopt):

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus