sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Heffingskorting

Definitie

Een heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1.

Extra uitleg

Voorbeelden van heffingskortingen zijn:

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Combinatiekorting.

Door de heffingskortingen worden de relatieve inkomensverschillen tussen hoge en lage inkomensgroepen kleiner:

  • De belangrijkste heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk: des te hoger het inkomen, des te lager de heffingskorting. 
  • Als de heffingskorting voor iedereen even hoog is in euro’s, is de procentuele korting voor lage inkomens groter.

Rekenvoorbeeld

Je kunt de te betalen belasting in box 1  in drie stappen uitrekenen:

  • Stap 1 - bepaal het belastbaar inkomen: het belastbaar inkomen is gelijk aan het brutoloon minus aftrekposten (o.a. hypotheekrente en sommige zorg- en studiekosten) plus bijtellingen (o.a. het eigenwoningforfait en bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak)
  • Stap 2 - bereken de belasting met behulp van het tweeschijvenstelsel
  • Stap 3 - trek de heffingskortingen eraf: de belasting uit het tweeschijvenstelsel minus heffingskortingen (o.a. algemene heffingskorting en arbeidskorting)

Wouter heeft een brutoloon van € 80.000,-. Hij heeft een aftrekpost – als gevolg van de hypotheekrenteaftrek – van € 6.000,- en een bijtelling van € 2.000,-. Verder heeft hij in totaal recht op een heffingskorting van € 1.400,-.

Stel dat er sprake is van het volgende tweeschijvenstelsel:

  • Schijf 1: de lengte van de schijf is € 30.000 en er geldt een belastingtarief van 30%
  • Schijf 2: de lengte van de schijf is oneindig en er geldt een belastingtarief van 40%

Voor Wouter kan de te betalen belasting in box 1 dan als volgt worden berekend:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus