Fiscale bijtelling

Een fiscale bijtelling is een bedrag dat bij het brutoloon moet worden opgeteld bij de berekening van de belasting in box 1. Hiermee wordt het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald, hoger. Voorbeelden: eigenwoningforfait, bijtelling privégebruik auto van de zaak (% van de catalogusprijs).

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen