Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Secundair inkomen

Definitie

Secundair inkomen is gelijk aan het primaire inkomen vermindert met premies en belastingen op inkomen en vermogen en vermeerdert met sociale uitkeringen en toeslagen.

Extra uitleg

We maken onderscheid tussen primair inkomen en secundair inkomen (ook wel: besteedbaar inkomen). Je kunt het primaire en secundaire inkomen van een huishouden als volgt bepalen:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus