Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Bankrun

Definitie

Er is sprake van een bankrun als een groot aantal rekeninghouders van een bank tegelijkertijd hun geld op betaal- en spaarrekeningen opneemt.

Extra uitleg

Als klanten het vertrouwen in hun bank verliezen kan er een ‘bankrun’ (of: ‘run on the bank’) ontstaan. Er is sprake van een bankrun als een groot aantal rekeninghouders van een bank tegelijkertijd hun geld op betaal- en spaarrekeningen opneemt. Op korte termijn kunnen de langlopende bezittingen van de bank niet verkocht worden om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Voor de bank ontstaat er een acuut liquiditeitsprobleem.

Er zijn verschillende manieren om een bankrun te voorkomen of te stoppen, bijvoorbeeld:

  • Het depositogarantiestelsel vermindert de kans op bankruns: het geld op rekeningen bij Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Als een bank failliet gaat, krijg je jouw geld terug (tot maximaal € 100.000 per persoon, per bank)
  • De centrale bank is lener-in-laatste-instantie aan banken (of in het Engels: lender of last resort). Als een bank in problemen komt en er op geen enkele andere manier een redding mogelijk is, kan een centrale bank helpen als lener-in-laatste-instantie.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus