Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Zakelijkheidsbeginsel ('at arm's length' principe)

Definitie

Het zakelijkheidsbeginsel ('at arm's length' principe) betekent dat onzakelijke transacties gecorrigeerd moeten worden tot transacties onder zakelijke voorwaarden. Om belastingontwijking tegen te gaan wordt dit principe door de belastingdienst gehanteerd bij transfer pricing.

Extra uitleg

Normaal gesproken komt er tussen onafhankelijke marktpartijen die met elkaar handelen een marktprijs (of zakelijke prijs) met zakelijke voorwaarden tot stand. Echter als dochterondernemingen (binnen dezelfde holding) met elkaar handelen, kunnen er prijzen worden afgesproken (via transfer pricing) die onafhankelijke marktpartijen in dezelfde situatie nooit zouden accepteren. We zeggen dan dat er tussen de dochterondernemingen onzakelijk wordt gehandeld.

Voor sommige diensten of producten zijn er geen vergelijkbare alternatieven op de markt en is het dus moeilijk om een marktprijs / zakelijke prijs te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan licenties voor het gebruik van specifieke, unieke kennis, software of andere vormen van intellectueel eigendom.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus