Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Prijsresultaat op variabele kosten

Definitie

Het prijsresultaat op variabele kosten is een deelresultaat van het gerealiseerde budgetresultaat en ontstaat doordat de werkelijke prijs van de variabele kosten (loon of materiaal) hoger of lager is dan toegestaan.

Extra uitleg

In de nacalculatie maken we een duidelijk onderscheid tussen verkopen en kosten. Aan de kostenkant van de onderneming kunnen de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan de toegestane kosten (het budget). Het kostenverschil kan betrekking hebben op variabele en/of constante kosten:

  • Variabele kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een efficiencyresultaat.
  • Constante kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een bezettingsresultaat.

De som van het prijsresultaat, efficiencyresultaat en bezettingsresultaat is het gerealiseerde budgetresultaat:

Het prijsresultaat kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

(sp - wp) x wh

met:

  • sp: de standaardprijs (of: toegestane prijs)
  • wp: de werkelijke prijs
  • wh: de werkelijke hoeveelheid

Rekenvoorbeeld

Een onderneming heeft uit de voor- en nacalculatie de onderstaande gegevens beschikbaar.

Berekening van het prijsresultaat:
• De toegestane ‘prijs’ van een uur arbeid was € 20,-.
• Achteraf bleek dat er € 15,- per uur is betaald voor 3 uur.
• Het prijsresultaat is gelijk aan (sp – wp) x wh = (20 – 15) x 3 = € 15 voordelig

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus