Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Definitie

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die zich bijna geheel inzet voor het algemeen belang.

Extra uitleg

Voordat een instelling wordt aangemerkt als een ANBI moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

  • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut.
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
  • De bestuurders ontvangen een beperkte beloning.

Voorbeelden van ANBI's zijn musea, goede doelen en kerken.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Donateurs die een gift doen aan een ANBI mogen deze gift – onder voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting (box 1). Hiermee krijgen donateurs dus een belastingvoordeel.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus