Horizontale taakverdeling

Naast een indeling in functies maken grote(re) organisaties gebruik van drie andere indelingen: doelgroep ('markt'), product en geografie. Dit noemen we horizontale taakverdelingen.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen