sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Situationeel leiderschap

Definitie

Situationeel leiderschap is een leiderschapstheorie van Hersey en Blanchard (jaren ’70). Volgens Hersey en Blanchard is de meest effectieve leiderschapsstijl afhankelijk van de situatie. Er bestaat geen algemeen geldende beste stijl van leidinggeven. Je moet de stijl van leidinggeven afstemmen op de werknemer: een ouwe rot heeft andere begeleiding nodig dan een onervaren stagiair.

Extra uitleg

Hersey en Blanchard stelden dat je de stijl van leidinggeven moet afstemmen op de taakvolwassenheid (‘maturity’) van de werknemer. Taakvolwassenheid bestaat uit twee onderdelen:

  • Bekwaamheid (kunnen): heeft de werknemer voldoende kennis en ervaring om de taak uit te voeren?
  • Bereidheid (willen): is de werknemer gemotiveerd om de taak uit te voeren?

Hersey en Blanchard onderscheiden vier verschillende niveaus van taakvolwassenheid. In het model worden deze weergegeven met vier vakken langs twee assen (zie onderstaande figuur):

  • Op de verticale as staat de mate van relatiegerichte ondersteuning: probeer je de werknemer te motiveren, coachen en complimenteren of juist niet?
  • Op de horizontale as staat de mate van taakgerichte sturing: geef je (gedetailleerde) instructies aan de werknemer of juist niet?

Op de theorie van situationeel leiderschap is ook flink wat kritiek:

  • Leiderschap is complex en niet simpelweg te vatten in een eenvoudig model met vier leiderschapsstijlen.
  • Het model is niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is geen bewijs dat het toepassen van de theorie tot betere resultaten (productiviteit, medewerkertevredenheid, etc.) leidt.
  • Het model suggereert dat er per werknemer één stijl van leidinggeven kan worden gekozen.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen