sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Verwachte bezettingsresultaat

Definitie

Uit het verwachte bezettingsresultaat blijkt vooraf of de constante kosten van een onderneming niet, exact of meer dan worden terugverdiend.

Extra uitleg

In de kostprijs is een opslag opgenomen voor constante kosten (C / N). Als de verwachte afzet precies gelijk is aan de normale afzet, verwacht je dat de totale constante kosten precies gedekt worden door de kostprijs. Echter, in de praktijk wijkt de verwachte afzet af van de normale afzet. Er zijn drie situaties mogelijk:

Het verwachte bezettingsresultaat is gelijk aan: (B - N) x (C / N), waarbij:

  • B: verwachte of begrote afzet
  • N: normale afzet
  • C: totale constante kosten

Rekenvoorbeeld

Van een onderneming heeft zijn de onderstaande gegevens beschikbaar. Voor het berekenen van het verwachte bezettingsresultaat hebben we het volgende nodig:

  • De verwachte afzet is 60 stuks. 
  • De normale afzet is 80 stuks. 
  • De constante kosten per product zijn € 280. 

Het verwachte bezettingsresultaat is (60 - 80) x 280 = - €5.600. Het resultaat is nadelig omdat er sprake is van onderbezetting, de constante kosten worden niet terugverdiend.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen