Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Verwachte bezettingsresultaat

Definitie

Het verwachte bezettingsresultaat geeft aan of de constante kosten van een onderneming naar verwachting worden terugverdiend. Er ontstaat een verwacht bezettingsresultaat als de verwachte afzet afwijkt van de normale afzet.

Extra uitleg

In de kostprijs is een opslag opgenomen voor constante kosten (C / N). Als de verwachte afzet precies gelijk is aan de normale afzet, verwacht de onderneming dat de totale constante kosten precies gedekt worden door de kostprijs. Echter, in de praktijk wijkt de verwachte afzet af van de normale afzet. Er zijn drie situaties mogelijk:

  • Onderbezetting: de verwachte afzet is kleiner dan de normale afzet. De constante kosten worden niet terugverdiend.
  • Volledige bezetting: de verwachte afzet is gelijk aan de normale afzet. De constante kosten worden precies terugverdiend.
  • Overbezetting: de verwachte afzet is groter dan de normale afzet. De constante kosten worden meer dan terugverdiend.

Rekenvoorbeeld

Van een onderneming zijn onderstaande gegevens beschikbaar.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus