Crediteuren

Een vorm van kort vreemd vermogen waarbij een onderneming nog geld moet betalen leveranciers voor ingekochte goederen of diensten. Ook wel: ontvangen leverancierskrediet.

Deel deze pagina

Cumulus, digitale lesmethodes waarbij de docent centraal staat.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs