Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Agio op obligaties

Definitie

Agio op obligaties is een balanspost die ontstaat doordat obligaties worden uitgegeven tegen een hogere emissiekoers dan de nominale waarde van de obligatie.

Extra uitleg

Een onderneming kan op drie manieren obligaties uitgeven:

  • A pari: de emissiekoers is gelijk aan de nominale waarde (100%).
  • Boven pari: de emissiekoers is hoger dan de nominale waarde, bijvoorbeeld 104%. Beleggers zijn bereid meer te betalen dan de nominale waarde omdat de couponrente op de obligatie hoger is dan de marktrente. Het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde is ‘Agio op obligaties’.
  • Beneden pari: de emissiekoers is lager dan de nominale waarde van de obligatie, bijvoorbeeld 96%. Beleggers moeten overgehaald worden om de obligatie te kopen omdat de couponrente op de obligatie lager is dan de marktrente. Het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde is ‘Disagio op obligaties’.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus