sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Liquiditeitsbegroting

Definitie

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode. Alle bedragen op de liquiditeitsbegroting zijn inclusief btw.

Extra uitleg

Een onderneming kan met behulp van alle ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode de liquiditeitsbegroting opstellen. Hieronder staan enkele aandachtspunten bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting. 

De uitkomst van de liquiditeitsbegroting, alle ontvangsten minus alle uitgaven, is een positief of negatief saldo voor de onderneming. Dit saldo is gelijk aan de verandering van de liquide middelen op de eindbalans. Als een onderneming de beginbalans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting heeft opgesteld, kan er tot slot een eindbalans worden opgemaakt.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen