Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Efficiencyresultaat op variabele kosten

Definitie

Het efficiencyresultaat op variabele kosten is een deelresultaat van het gerealiseerde budgetresultaat en ontstaat doordat de werkelijke hoeveelheid uren (loon) of materiaal hoger of lager is dan toegestaan.

Extra uitleg

In de nacalculatie maken we een duidelijk onderscheid tussen verkopen en kosten. Aan de kostenkant van de onderneming kunnen de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan de toegestane kosten (het budget). Het kostenverschil kan betrekking hebben op variabele en/of constante kosten:

  • Variabele kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een efficiencyresultaat.
  • Constante kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een bezettingsresultaat.

De som van het prijsresultaat, efficiencyresultaat en bezettingsresultaat is het gerealiseerde budgetresultaat:

Het efficiencyresultaat kan berekend worden met behulp van de volgende formule:

(sh - wh) x sp

met:

  • sh: de standaardhoeveelheid. Het is de toegestane hoeveelheid bij de totale werkelijke afzet.
  • wh: de werkelijke hoeveelheid
  • sp: de standaardprijs (of: toegestane prijs)

Rekenvoorbeeld

Een onderneming heeft uit de voor- en nacalculatie de onderstaande gegevens beschikbaar.

Berekening van het efficiencyresultaat:

  • De toegestane hoeveelheid arbeid was 4 uur.
  • Achteraf bleek dat er 3 uur is gewerkt.
  • Het efficiencyresultaat is gelijk aan (sh – wh) x sp = (4 – 3) x 20 = € 20 voordelig

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus