Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie financiële overzichten: de balans, een resultatenrekening (of winst- en verliesrekening) en een liquiditeitsoverzicht. Naast deze drie financiële overzichten wordt er een toelichting geschreven bij de jaarrekening. Besloten en naamloze vennootschappen moeten jaarlijks hun jaarrekening deponeren (indienen) bij de Kamer van Koophandel. Hiermee wordt de financiële informatie van een onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen