Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Werkelijke bezettingsresultaat

Definitie

Het werkelijke bezettingsresultaat is een deelresultaat van het gerealiseerde budgetresultaat en geeft aan of de constante kosten van een onderneming worden terugverdiend. Er ontstaat een werkelijk bezettingsresultaat als de werkelijke afzet afwijkt van de normale afzet.

Extra uitleg

In de nacalculatie maken we een duidelijk onderscheid tussen verkopen en kosten. Aan de kostenkant van de onderneming kunnen de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan de toegestane kosten (het budget). Het kostenverschil kan betrekking hebben op variabele en/of constante kosten:

  • Variabele kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een efficiencyresultaat.
  • Constante kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een bezettingsresultaat.

De som van het prijsresultaat, efficiencyresultaat en bezettingsresultaat is het gerealiseerde budgetresultaat:

Werkelijke bezettingsresultaat berekenen

In de kostprijs is een opslag opgenomen voor constante kosten (C / N). Als er in een jaar precies zoveel verkocht wordt als normaal, worden de totale constante kosten precies terugverdiend. Echter, in de praktijk wijkt de werkelijke afzet af van de normale afzet. Er is dan sprake van een bezettingsverschil of bezettingsresultaat. Het werkelijke bezettingsresultaat is gelijk aan: (W - N) x (C / N) waarbij:

  • W: de werkelijke afzet
  • N: de normale afzet
  • C: de totale constante kosten.

Rekenvoorbeeld

Van onderneming zijn uit de voor- en nacalculatie de onderstaande gegevens beschikbaar.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus