Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Werkelijke bezettingsresultaat

Definitie

Het werkelijke bezettingsresultaat is een deelresultaat uit de nacalculatie dat aangeeft of de constante kosten van een onderneming zijn terugverdiend.

Extra uitleg

Naast prijs- en efficiencyresultaten kan er aan de kostenkant sprake zijn van een werkelijk bezettingsresultaat op de constante kosten (let op: in de voorcalculatie kan er sprake zijn van een verwacht bezettingsresultaat).

In de kostprijs is een opslag opgenomen voor constante kosten (C / N). De opslag kan op verschillende manieren worden berekend, bijvoorbeeld als een bedrag in euro’s per uur (uurtarief), een bedrag per product / dienst of een bedrag per periode.

Als de werkelijke afzet precies gelijk is aan de normale afzet, worden de totale constante kosten precies gedekt door de kostprijs. Echter, in de praktijk wijkt de werkelijke afzet af van de normale afzet. Er zijn drie situaties mogelijk:

  • Onderbezetting: de werkelijke afzet is kleiner dan de normale afzet. De constante kosten worden niet terugverdiend.
  • Volledige bezetting: de werkelijke afzet is gelijk aan de normale afzet. De constante kosten worden precies terugverdiend.
  • Overbezetting: de werkelijke afzet is groter dan de normale afzet. De constante kosten worden meer dan terugverdiend.

Rekenvoorbeeld

Van onderneming zijn uit de voor- en nacalculatie de onderstaande gegevens beschikbaar:

Alle Bedrijfseconomie begrippen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus