Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Hefboomformule

Definitie

De hefboomformule is gelijk aan REV = RTV + (RTV - IVV) x (VV / EV).

Extra uitleg

Het verband tussen de kengetallen REV, IVV en RTV kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van een getallenvoorbeeld:

In bovenstaande getallenvoorbeeld wordt er geleend tegen gemiddeld 8% (IVV) terwijl elke euro gemiddeld 10% (RTV) oplevert. Het verschil steken de aandeelhouders in hun zak. Er is sprake van een positief hefboomeffect (REV > RTV). Het hefboomeffect wordt bepaald door de combinatie van:

  • De interestmarge: (RTV – IVV) en
  • De hefboomfactor: (gemiddeld VV / gemiddeld EV)

Met behulp van de hefboomformule kan de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) als volgt worden berekend:

Je kunt het hefboomeffect in het bovenstaande getallenvoorbeeld ook visualiseren:

Toelichting:

  • Er is in totaal EV + VV = 50 + 100 = 150 kapitaal in de onderneming gestoken.
  • De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is gelijk aan 10%.
  • Het vreemd vermogen kost echter slechts 8%, oftewel 0,08 x 100 = € 8,-
  • Het verschil steken de aandeelhouders in hun zak: 0,10 x 100 – 0,08 x 100 = € 2,-, oftewel (2 / 50) x 100% = 4% (bovenop op het gemiddelde rendement van 10%)

Alle Bedrijfseconomie begrippen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus