Nettodividend

Het nettodividend is gelijk aan het brutodividend minus 15% dividendbelasting. De aandeelhouders ontvangen op hun bankrekening nettodividend.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen