Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Winst- en verliesrekening (resultatenrekening)

Definitie

De winst- en verliesrekening (of resultatenrekening) is een overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming in een bepaalde periode. Alle bedragen op de winst- en verliesrekening zijn exclusief btw.

Extra uitleg

Een onderneming kan met behulp van alle werkelijke opbrengsten en kosten in een bepaalde periode de winst- en verliesrekening opstellen. Enkele aandachtspunten bij het opstellen van een winst- en verliesrekening:

  • Alle opbrengsten en kosten zijn exclusief btw
  • Opbrengsten en kosten worden altijd toegerekend aan een periode (het geld is niet per se ontvangen of uitgegeven)
  • Het financieringsresultaat wordt vaak apart berekend
  • Als een onderneming regelmatig het resultaat berekent, spreken we van permanentie
  • Let op: aflossing is geen kostenpost, afschrijving is wel een kostenpost

De uitkomst van de winst- en verliesrekening is het resultaat, voor de onderneming is dit de winst of het verlies. Deze uitkomst leidt tot een verandering van het eigen vermogen op de eindbalans.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus