Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)

Een maatstaf voor de rentabiliteit van het eigen vermogen van een onderneming: wat levert één euro eigen vermogen, die de eigenaren in de onderneming hebben gestopt, op? De REV wordt berekend door het resultaat te delen door het gemiddeld eigen vermogen.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen