sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Eindwaarde van één bedrag

Definitie

De toekomstige waarde van één bedrag dat nu op de bank wordt gezet.

Extra uitleg

Om de eindwaarde van één bedrag te kunnen berekenen heb je drie dingen nodig:

  • Bedragen: beginbedrag, tussentijdse stortingen of opnames
  • Periodes: maand, kwartaal of jaar
  • Rentepercentage: per maand, kwartaal of jaar

Je kunt de eindwaarde van één bedrag berekenen door gebruik te maken van de formule E = K x (1+i)^n, daarbij is:

  • E, de eindwaarde van één bedrag
  • K, de beginwaarde van het bedrag (kapitaal)
  • i, het rentepercentage
  • n, het aantal periodes

Hieronder zie je een simpel voorbeeld hoe je de formule kunt gebruiken.

Rekenvoorbeeld

Begin 2018 stort je € 10.000 op een bankrekening tegen 1% samengestelde interest per jaar. De rente wordt aan het eind van het jaar op de bankrekening gestort. Eind 2021 neem je € 2.000 op. Volg het onderstaande stappenplan en bereken de eindwaarde aan het eind van 2023.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen van de eindwaarde van één bedrag ('een kapitaal') met samengestelde interest.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen