Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

Een maatstaf voor de rentabiliteit van het totale vermogen van een onderneming: wat levert één euro op die in de onderneming wordt gestopt? De RTV wordt berekend door het (resultaat + interestkosten) te delen door het gemiddeld totaal vermogen.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen