sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Voorraad

Definitie

De voorraad van een onderneming bestaat uit ingekochte en/of geproduceerde goederen of grondstoffen.

Extra uitleg

De voorraad:

  • Is in bezit van een onderneming en staat als onderdeel van de vlottende activa op de debetzijde van de balans.
  • Wordt gewaardeerd tegen de inkoopprijs exclusief btw.
  • Verandert in omvang als de onderneming producten inkoopt en/of verkoopt. De inkopen en de inkoopwaarde van de omzet (inkoopwaarde van de verkochte producten) hoeven niet aan elkaar gelijk te zijn. Als ze verschillen ontstaat er een verandering van de voorraad.

Rekenvoorbeeld

We laten de btw buiten beschouwing in dit rekenvoorbeeld. 

Een ondernemer koopt goederen in voor € 350.000,-. Zij verkoopt de helft van deze goederen voor € 612.500,-. Haar beginvoorraad is € 100.000,-. De eindvoorraad bedraagt: 100.000 + 350.000 - (350.000 / 2) = € 275.000. De omzet, in dit geval € 612.500, is voor het berekenen van de eindvoorraad niet van belang. Het gaat om de inkoopwaarde van de omzet.

Voorraad en het verband met inkopen en inkoopwaarde van de omzet

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen