sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Kosten

Definitie

Als een onderneming kosten maakt moet het ergens een geldbedrag voor betalen. Het bedrag wordt altijd toegerekend aan een periode. De onderneming hoeft het geld niet daadwerkelijk te hebben uitgegeven.

Extra uitleg

Een onderneming heeft te maken met vele bedrijfskosten. Denk bijvoorbeeld aan inkoopwaarde van de omzet, huur, rente, afschrijving en loon. De onderneming hoeft het geld niet daadwerkelijk te hebben uitgegeven. Om dat te begrijpen maken we onderscheid tussen kosten en uitgaven:

  • Kosten: bij kosten is er altijd sprake van een bedrag dat wordt toegerekend aan een periode (om de winst te kunnen berekenen). Het geld hoeft niet daadwerkelijk te zijn uitgegeven. Voorbeeld: “De rentekosten in de maand november bedragen € 2.000.” 
  • Uitgaven: op het moment dat er daadwerkelijk geld wordt uitgegeven, spreken we van uitgaven (in tegenstelling tot kosten). Er is altijd sprake van een actie op een tijdstip. Voorbeeld: “Op 1 oktober wordt de rente van de hypotheek per bank vooruitbetaald voor het vierde kwartaal (€ 6.000,-).”

In een bepaalde periode kunnen kosten en uitgaven precies aan elkaar gelijk zijn (met uitzondering van aflossing en afschrijving). Echter, als er per kwartaal, halfjaar of jaar vooruit of achteraf wordt betaald, ontstaan er (grote) verschillen tussen maandelijkse uitgaven en kosten.

Ter verduidelijking een tijdlijn om dat verschil zichtbaar te maken:

Rekenvoorbeeld

Een onderneming heeft een lening en moet daarover rente betalen. Ze kan dit maandelijks betalen of vooruit betalen aan het begin van elk kwartaal. Er kunnen twee verschillende situaties ontstaan:

  • Elke maand rente betalen: hierdoor vallen kosten en uitgaven samen.
  • De rente vooruit betalen: de uitgave wordt aan het begin van het kwartaal gedaan en de kosten worden toegerekend aan de betreffende maand. Kosten en uitgaven vallen hierdoor niet samen Er onstaat een verschil dat op de balans wordt opgenomen als 'vooruitbetaalde interest'.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen