Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Resultatenbegroting (exploitatiebegroting)

Definitie

De resultatenbegroting (exploitatiebegroting) is een overzicht van alle verwachte opbrengsten en kosten van een onderneming in een bepaalde periode (alle bedragen zijn exclusief btw).

Extra uitleg

Een onderneming stelt aan het begin van het jaar een resultatenbegroting of exploitatiebegroting op om het verwachte resultaat te berekenen. Het resultaat voor winstbelasting is gelijk aan het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Na aftrek van de winstbelasting (inkomstenbelasting voor een eenmanszaak of vof en vennootschapsbelasting voor een bv of nv) blijft het resultaat na winstbelasting over.

Het resultaat kan verder worden opgesplitst in een bedrijfsresultaat en financieringsresultaat (alleen vwo):

  • Bedrijfsresultaat (EBIT): de omzet verminderd met alle kosten (exclusief de interestkosten).
  • Financieringsresultaat: de interestopbrengsten minus de interestkosten.
  • Resultaat voor winstbelasting: de som van het bedrijfsresultaat en het financieringsresultaat.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus