Accounts bestellen

Lesmethode economie voor
bovenbouw havo en vwo

Een volledige lesmethode in de vorm van visueel aantrekkelijke presentaties die vakinhoud en didactiek combineren met vorm en interactie.

DE LESSEN VORMEN DE BASIS VAN CUMULUS

Cumulus economie bestaat uit meer dan 150 lessen waarin de economische theorie is verrijkt met eenvoudige voorbeelden, actualiteit, statistieken, kort en langer beeldmateriaal, experimenten, alternatieve werkvormen en heel veel opgaven.
Docenten kunnen de lessen in powerpoint meteen presenteren maar ook eenvoudig downloaden en aanpassen.

Lees meer over de prijs

EEN DUIDELIJKE
STRUCTUUR

Cumulus economie bestaat uit
zes samenhangende thema’s.

EEN THEMA BESTAAT UIT EEN AANTAL ONDERWERPEN

Een onderwerp bestaat uit meerdere lessen met bijbehorende opgaven. Begrippen uit alle lessen zijn eenvoudig te raadplegen. Voor elk onderwerp zijn (super-)samenvattingen van de theorie beschikbaar voor de leerlingen.

Zowel docenten als leerlingen kunnen eenvoudig door alle inhoud navigeren. Door de modulaire structuur ervaart de docent een grote vrijheid om de lessen vorm te geven.

Cumulus neemt werk van docenten uit handen door lessen al klaar te hebben staan. Daarnaast is het erg actueel en klantgericht. Suggesties worden altijd zeer serieus genomen.

Hans van Oers,
docent economie

AFWISSELENDE, ACTUELE
AANVULLINGEN

Actualiteit biedt veel kansen om lessen te starten en onderwerpen te introduceren en verdiepen. De redactie van Cumulus beoordeelt inzendingen vanuit het hele land en vult ook zelf de methode continu aan met afwisselende, actuele aanvullingen.

Heel veel
oefenmateriaal

Voor elk onderwerp heeft Cumulus drie typen opgaven op zowel havo als vwo niveau: kleine opgaven voor op het bord in de klas, samenvattende opgaven die een onderwerp stapsgewijs doorlopen en grote, complexe opgaven op centraal examen niveau opgenomen in het werkboek. De opgaven worden, met bijdragen van Cumulus docenten, regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

VERSCHILLEN TUSSEN HAVO EN VWO

Cumulus economie bestaat uit 110 lessen voor havo en vwo. Daarnaast zijn er meer dan 40 extra vwo lessen voor verdere verbreding en verdieping van het programma. Instapopgaven, complexe opgaven en toetsopgaven zijn afgestemd op het juiste niveau.

Havo Vwo
Lessen 110 lessen + 40 extra vwo lessen
Instapopgaven en complexe opgaven
 afgestemd op niveau
Toetsmaker (gratis vanaf 120 leerlingen)
Examentraining

EEN SLIMME COMBINATIE VAN DIGITAAL EN PAPIER

Cumulus combineert het beste van digitaal en papier. Digitaal heeft veel voordelen: je profiteert van de continue doorontwikkeling van inhoud en platform, je kunt eenvoudig alle inhoud bewerken en delen, jij en jouw leerlingen hebben thuis en op school toegang via alle apparaten, je betaalt slechts € 7,- per leerling per jaar. Maar...er moet ook op papier gewerkt worden, zeker bij grote, complexe opgaven. Cumulus biedt daarom voor elk leerjaar een werkboek. Docenten kunnen het werkboek zelf afdrukken of bestellen via de print-on-demand service.

TOETSEN EN SCHOOLEXAMENS SAMENSTELLEN

De Cumulus Toetsmaker stelt docenten in staat eenvoudig zelf toetsen en schoolexamens te maken, opslaan, downloaden en aanpassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een continu groeiende collectie opgaven. Gratis vanaf 120 lesmethode accounts. Lees meer...

EINDTERMEN UIT DE SYLLABUS

Cumulus omvat alle eindtermen uit de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De methode kan daarmee ook onafhankelijk gebruikt worden. Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond.

EEN VASTE LAGE PRIJS PER LEERLING

Docenten en vaksecties moeten vrij zijn in het kiezen van vernieuwend en actueel lesmateriaal. Cumulus economie is een complete, zelfstandige lesmethode maar kan ook eenvoudig naast een bestaande printmethode worden gebruikt. De prijs mag hierbij geen beperking zijn.

Direct met een betaalde
account beginnen?

Accounts bestellen

€7

incl. btw

per leerling,
per jaar

3412 LEERLINGEN VERSPREID OVER 24 SCHOLEN WERKEN
INMIDDELS MET CUMULUS

Ook starten met Cumulus?

Gratis Demo

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers