Accounts bestellen

Economie lesmethode voor
bovenbouw havo en vwo

Met de kracht van digitaal en papier.

De lessen vormen de basis van Cumulus

Cumulus economie bestaat uit meer dan 170 lessen waarin de economische theorie is verrijkt met eenvoudige voorbeelden, actualiteit, statistieken, kort en langer beeldmateriaal, experimenten, alternatieve werkvormen en heel veel opgaven.
Docenten kunnen de lessen in powerpoint meteen presenteren maar ook eenvoudig downloaden en aanpassen.

Lees meer over de prijs

Een duidelijke
structuur

Cumulus economie bestaat uit zes thema’s die aansluiten bij het examenprogramma. Bij de volgorde van de thema’s is rekening gehouden met de complexiteit van de onderwerpen en afwisseling tussen micro- en macro-economie.

Een thema bestaat uit een aantal onderwerpen

Een onderwerp bestaat uit meerdere lessen met bijbehorende opgaven. Begrippen uit alle lessen zijn eenvoudig te raadplegen. Voor elk onderwerp zijn (super-)samenvattingen van de theorie beschikbaar voor de leerlingen.

Zowel docenten als leerlingen kunnen eenvoudig door alle inhoud navigeren. Door de modulaire structuur ervaart de docent een grote vrijheid om de lessen vorm te geven.

Cumulus neemt werk van docenten uit handen door lessen al klaar te hebben staan. Daarnaast is het erg actueel en klantgericht. Suggesties worden altijd zeer serieus genomen.

Hans van Oers,
docent economie

Afwisselende, actuele
aanvullingen

Actualiteit biedt veel kansen om lessen te starten en onderwerpen te introduceren en verdiepen. De redactie van Cumulus beoordeelt inzendingen vanuit het hele land en vult ook zelf de methode continu aan met afwisselende, actuele aanvullingen.

Heel veel
oefenmateriaal

Voor elk onderwerp heeft Cumulus drie typen opgaven op zowel havo als vwo niveau: kleine opgaven voor op het bord in de klas, samenvattende opgaven die een onderwerp stapsgewijs doorlopen en grote, complexe opgaven op centraal examen niveau. De opgaven zijn per leerjaar opgenomen in een werkboek en worden, met bijdragen van Cumulus docenten, regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Verschillen tussen havo en vwo

Cumulus economie bestaat uit meer dan 130 lessen voor havo en 170 lessen voor vwo. Opgaven, toetsopgaven en (super-)samenvattingen zijn afgestemd op het juiste niveau.

Havo Vwo
Lessen 130 lessen 170 lessen
Opgaven afgestemd op niveau
Toetsmaker (gratis vanaf 120 leerlingen)
Supersamengevat

Een slimme combinatie van digitaal en papier

Cumulus combineert het beste van digitaal en papier. Digitaal heeft veel voordelen: je profiteert van de continue doorontwikkeling van inhoud en platform, je kunt eenvoudig alle inhoud bewerken en delen, jij en jouw leerlingen hebben thuis en op school toegang via alle apparaten, je betaalt slechts € 7,- per leerling per jaar. Maar...er moet ook op papier gewerkt worden, zeker bij grote, complexe opgaven. Cumulus biedt daarom voor elk leerjaar een werkboek.

Naast de opgaven is er in het werkboek per onderwerp een supersamenvatting opgenomen van de theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Hiermee hebben de leerlingen per leerjaar een werkboek inclusief supersamenvatting van alle theorie. Download het werkboek inclusief supersamenvatting en druk het af voor de leerlingen óf bestel het eenvoudig via de bestel pagina.

Eenvoudig toetsen maken

Met de Cumulus toetsmaker kunnen docenten eenvoudig toetsen en schoolexamens maken, opslaan, downloaden en aanpassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een continu groeiende collectie opgaven.

Gratis vanaf 120 lesmethode accounts. Lees meer...

Eindtermen uit de syllabus

Cumulus omvat alle eindtermen uit de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond en jaarlijks bijgewerkt.

Een vaste lage prijs per leerling

Docenten en vaksecties moeten vrij zijn in het kiezen van vernieuwend en actueel lesmateriaal. Cumulus economie is een complete, zelfstandige lesmethode maar kan ook eenvoudig naast een bestaande printmethode worden gebruikt. De prijs mag hierbij geen beperking zijn.

Direct met een betaalde
account beginnen?

Accounts bestellen

€7

incl. btw

per leerling,
per jaar

71 scholen werken al met cumulus

Nu starten?

Gratis Demo of DIRECT BESTELLEN
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs