Tien vragen over het IS-MB-GA model

Geplaatst op 27 oktober 2022

Het IS-MB-GA model is de grootste verandering in het nieuwe examenprogramma economie vwo. Veel docenten behandelen het model de komende tijd in hun lessen. We schreven een stuk met tien vragen en antwoorden over het IS-MB-GA model.

1. Hoe kwam het IS-MB-GA model eigenlijk in de syllabus terecht?

Om antwoord te geven op deze vraag moeten we terug in de tijd. Na het focusgroepenonderzoek in 2017 en de aanbevelingen in het rapport ‘Ambitie en realiteit in het economie examen’ start in 2018 een commissie onder leiding van prof. dr. Bas Jacobs. De commissie richt zich voornamelijk op de macrodomeinen (H en I) in de syllabus. In haar verantwoordingsdocument fileert de commissie Jacobs drie pagina’s lang de inhoud van domein I en levert daarmee stevige kritiek op  vorige syllabuscommissies: “De oude syllabus kent een groot aantal problemen in domein I: de samenhang tussen de verschillende onderdelen ontbreekt, de economische mechanismen zijn vaak niet helder en er staan slordigheden en fouten.”

De commissie Jacobs stelt voor om domein I opnieuw in te delen met als grootste wijziging de toevoeging van een nieuw macromodel. Voor de oplettende lezer is het geen verrassing. In december 2016 publiceert Jacobs namelijk het artikel “Economie voor goede, slechte en – vooral! – barre tijden”. In het stuk betoogt Jacobs “dat het bestaande vo-economieprogramma mogelijkheden biedt om de macro-economische analyse te verdiepen”. Wat stelt Jacobs in het artikel uit 2016 voor? De toevoeging van het IS-MB-GA model.

Lees het antwoord op de volgende negen vragen op het blog Tien vragen over het IS-MB-GA model.

 

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus