Test jezelf beschikbaar vanaf 1 augustus!

Geplaatst op 10 juni 2022

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 kunnen leerlingen in Cumulus voor elk deelonderwerp een digitale formatieve toets maken. Leerlingen stellen zelf vast of ze de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven.

Cumulus gelooft in een slimme combinatie van digitaal en papier. Voor diepe verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Tegelijkertijd biedt digitaal veel voordelen: docenten kunnen eenvoudig alle inhoud bewerken en delen, iedereen profiteert van de continue ontwikkeling van inhoud en platform, docenten en leerlingen hebben thuis en op school toegang via alle apparaten. Digitaal maakt het bovendien mogelijk om leerlingen zelfstandig aan een leerdoel te laten werken. Test jezelf is de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe, digitale oefenomgeving voor de leerling. Lees verder op ons blog.

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus