Redeneervraag en nieuwe inhoud in Test jezelf

Geplaatst op 6 oktober 2022

Sinds 1 augustus is Test jezelf beschikbaar voor de eerste thema’s van alle Cumulus lesmethodes. De komende drie maanden voegen we veel nieuwe inhoud toe, introduceren we een nieuw vraagtype en geven we leerlingen en docenten de mogelijkheid om de resultaten per vraag te bekijken.

Veel scholen starten enthousiast met Test jezelf!

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is Test jezelf beschikbaar voor alle Cumulus lesmethodes. Met Test jezelf controleren de leerlingen aan het einde van een (deel-)onderwerp of zij de kennis en vaardigheden beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. Leerlingen en docenten weten Test jezelf te vinden en zijn enthousiast. Test jezelf wordt door leerlingen in de klas gebruikt (alleen of in tweetallen), als huiswerk en ter voorbereiding op een toets.

Continu in ontwikkeling

Test jezelf verschilt van andere oefenplatformen waar leerlingen digitaal kunnen oefenen: Test jezelf is een integraal onderdeel van de Cumulus lesmethodes (geen losstaande oefenomgeving), is volledig gevuld met inhoud en is continu in ontwikkeling. Op basis van ervaringen van docenten en leerlingen wordt de komende jaren de vorm, de inhoud en de presentatie van resultaten doorontwikkeld. In de komende drie maanden kun je al heel wat verwachten!

Je leest er meer over op het blog Test jezelf: redeneervragen en nieuwe inhoud.

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus