Een nieuwe havo-syllabus economie in 2020?

Geplaatst op 3 december 2018

In mei 2018 zijn twee commissies gestart om de syllabi economie voor havo en vwo te verbeteren. De commissies hebben “de ambitie om eind 2018 met voorstellen voor nieuwe syllabusteksten te komen.” Wat kunnen we verwachten? Komt er een nieuwe havo-syllabus in 2020? En wat betekent dit voor de lesmethodes economie?

Het CvTE schrijft op examenblad.nl het volgende over de opdracht van de havo-commissie:

“Vernieuwing syllabus economie havo en vwo vanaf 2020

De havo-commissie, onder voorzitterschap van dr. Yolanda Grift, richt zich op alle in het centraal examen geëxamineerde domeinen. De opdracht van de commissie is om de specifieke eindtermen te beoordelen. De commissie kijkt of de huidige eindtermen voldoende duidelijk zijn uitgewerkt, of meer samenhang tussen eindtermen mogelijk is en of eindtermen geschrapt kunnen worden om het totale programma voor havo minder omvangrijk te laten zijn.”

De kans is groot dat commissievoorzitter Grift de aanbevelingen uit het rapport 'Ambitie en realiteit in het economie examen' gaat volgen. Wat zijn de precieze aanbevelingen uit dit rapport? En wat kunnen we dus verwachten in de nieuwe syllabus voor de havo? We schreven er een uitgebreid stuk op ons blog over.

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus