Nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo 2025

Geplaatst op 8 november 2022

In augustus 2023 start het nieuwe programma bedrijfseconomie havo. Er is veel inhoud geschrapt in het examenprogramma. Alle lesmethodes moeten worden aangepast. Wat verandert er precies in de syllabus 2025?

In het afgelopen jaar heeft een commissie onder leiding van Quincy Elvira de syllabus bedrijfseconomie havo aangepast. “Met de wijzigingen verwachten wij tegemoet te komen aan wensen van veel docenten om de omvang van de leerstof voor het centraal examen havo te verminderen en de samenhang van de syllabus te verbeteren.”, aldus het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Eerst heeft de commissie in de syllabus voor het eindexamen in 2024 enkele eindtermen en begrippen geschrapt. Vervolgens heeft de commissie in de syllabus bedrijfseconomie havo 2025 nog veel meer begrippen en eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd.

In een eerdere blogpost schreven we over de nieuwe syllabus voor het eindexamen in 2024 (erven, schenken, causation, effectuation, financieringsresultaat, bedrijfsresultaat en voorziening komen niet terug op het eindexamen in 2024). In deze blogpost bespreken we per domein de belangrijkste wijzigingen in de syllabus bedrijfseconomie havo 2025.

Lees verder op het blog Nieuwe syllabus bedrijfseconomie 2025: alle wijzigingen op een rij.

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus