Het IS-MB-GA model

Geplaatst op 3 maart 2020

In augustus 2020 start het nieuwe examenprogramma economie (vwo). Alle uitgeverijen schrijven nieuwe lesmethodes. Docenten krijgen de kans om een nieuwe lesmethode te kiezen. We schreven eerder in een uitgebreid stuk dat er flink wat gaat veranderen in (bijna) alle domeinen. De grootste verandering in het nieuwe examenprogramma is het opnemen van het IS-MB-GA model in domein I.

In een artikel in december 2016 stelde prof dr. Bas Jacobs reeds voor om de “macro-economische analyse in het bestaande vo-economieprogramma te verdiepen” met het IS-MB-GA model. Drie jaar later stond het model in de nieuwe syllabus. De commissie Jacobs “vindt het essentieel dat leerlingen inzicht vergaren in de drie belangrijkste macro- economische variabelen: het inkomen/bbp (en daarvan afgeleid de output gap), de rente (van de centrale bank) en de inflatie.” Volgens de commissie geeft het huidige programma “geen goed inzicht in hoe de economische verbanden tussen bbp, rente en inflatie lopen.” Op die laatste constatering valt wel wat af te dingen. In het huidige programma krijgen de leerlingen wel degelijk inzicht in verbanden tussen bbp, rente en inflatie. Feit blijft dat de commissie twee grote veranderingen heeft gemaakt in de nieuwe syllabus:

  • De geaggregeerde vraag (GV) is vervangen door het Keynesiaanse kruis en de IS-curve.
  • De verkeersvergelijking van Fisher is vervangen door de MB-curve (Taylor-regel).

Samen met het geaggregeerde aanbod (GA), vormen de IS-curve en MB-curve het IS-MB-GA model. De leerling moeten het IS-MB-GA model grafisch en verbaal (dus niet rekenkundig) beheersen voor het eindexamen vwo in 2023. In het schooljaar 2022-2023 wordt het model behandeld in de lessen.

Lees verder op het blog Het IS-MB-GA model.

 

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus