Geen wisselkoersen, Fisher en GV-GA in het nieuwe examenprogramma economie havo

Geplaatst op 17 februari 2021

De afgelopen jaren heeft een commissie onder leiding van Yolanda Grift de syllabus economie havo aangepast. “Met de wijzigingen wil de commissie de leerstof voor het centraal examen havo inkorten, eindtermen verduidelijken en samenhang versterken.”, aldus het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Eerst heeft de commissie de syllabus voor het huidige schooljaar aangepast: de eindtermen G3, G4.1, H1.1, H1.4 en H2.4 behoren niet langer tot het examenprogramma en de vuistregel voor het berekenen van reële grootheden is toegevoegd. Vervolgens heeft de commissie de syllabus voor 2023 herschreven.

In een eerdere blogpost hebben we voor de domeinen D (Markt), E (Ruilen over de tijd) en F (Samenwerken en onderhandelen) de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Wat verandert er in de domeinen G, H en I? Je leest het op ons blog.

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus