Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo

Geplaatst op 10 juli 2023

Er is een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo 2027! Er zijn veel eindtermen geschrapt en nieuwe eindtermen toegevoegd. Lesmethodes moeten worden aangepast, docenten krijgen de kans om voor het schooljaar 2024-2025 een nieuwe lesmethode te kiezen.

In de afgelopen maanden heeft een commissie onder leiding van Quincy Elvira de syllabus bedrijfseconomie vwo aangepast. Eerder was de havo-syllabus aan de beurt. Na een veldraadpleging onder docenten heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nu een nieuwe vwo-syllabus gepubliceerd. Het CvTE schrijft op examenblad.nl: “Als invoeringsmoment is voor de vwo syllabus het centraal examen 2027 gekozen (start cohort in augustus 2024)...zodat er voldoende tijd is om de wijzigingen in het lesmateriaal te kunnen verwerken.” In het schooljaar 2024-2025 starten de leerlingen in 4 vwo dus met het nieuwe examenprogramma. Wat gaat er veranderen?

Je leest er meer over op het blog Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo!

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus