Betere resultaten met Cumulus?

Geplaatst op 6 februari 2022

Op 10 juni 2021 wordt de uitslag van de eindexamens bekend gemaakt. Leerlingen die de afgelopen jaren met Cumulus bedrijfseconomie hebben gewerkt, scoren goed. Maar scoren zij ook beter dan de rest van Nederland? We zochten het uit met behulp van de examencijfers van DUO.

In mei 2021 vond het eerste eindexamen bedrijfseconomie (havo / vwo) plaats. Docenten en leerlingen zijn gespannen. Wat kunnen ze verwachten? Sluit de inhoud uit de lesmethodes goed aan bij de opgaven in het eindexamen? En zullen de leerlingen goed scoren?

Op 10 juni 2021 wordt de uitslag bekend gemaakt. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt samen met het Cito de normering vast en komt uit op een 6,3 gemiddeld voor bedrijfseconomie vwo en een 6,1 voor bedrijfseconomie havo. Op 23 december 2021 publiceert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de eindexamencijfers per vak per school. Hiermee krijgen we – naast het gemiddelde – inzicht in de verdeling van de eindexamencijfers bedrijfseconomie. Lees verder op ons blog.

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus