sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Reële bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking

Definitie

Het reële bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt als maatstaf voor economische groei.

Extra uitleg

Het nominale bbp van een land (oftewel uitgedrukt in euro’s) verandert elk jaar en is een beperkte maatstaf voor de groei van de economie. Het nominale bbp houdt namelijk geen rekening met inflatie en (de groei van) het aantal inwoners van een land. Economische groei wordt daarom vaak gedefinieerd als de verandering van het reële bbp per hoofd van de bevolking, waarbij rekening is gehouden met inflatie en bevolkingsomvang:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Oefenomgeving

Bestellen