sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Passiva

Definitie

De passiva van een onderneming zijn het eigen vermogen plus het vreemd vermogen op een bepaald moment.

Extra uitleg

De rechterkant van de balans, creditzijde of passiva toont het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming op een bepaald moment. De vraag die je daarbij kunt stellen is: “hoe kom ik aan mijn geld?”. We onderscheiden drie categorieën:

  • Eigen vermogen: vermogen waarover de onderneming permanent kan beschikken
  • Lang vreemd vermogen: schulden met een looptijd langer dan één jaar
  • Kort vreemd vermogen: schulden met een looptijd korter dan één jaar

 Hieronder staan enkele voorbeelden van balansposten per categorie.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen