NAIRU

Ook: natuurlijke werkloosheidspercentage. De natuurlijke werkloosheid is de structurele werkloosheid die resteert als de productiecapaciteit volledig is benut. Stel dat de bestedingen toenemen. Gevolg: door druk op de productiecapaciteit neemt de (bestedings-)inflatie toe. De natuurlijke werkloosheid is dus de laagst mogelijke werkloosheid (%) waarbij de inflatie niet toeneemt. Oftewel in het Engels: non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU).

Deel deze pagina

Cumulus, digitale lesmethodes waarbij de docent centraal staat.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs