Kort vreemd vermogen

Leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Voorbeelden: rekening courant krediet, crediteuren.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen