Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Keynes(iaans)

Definitie

John Maynard Keynes was een van de eerste macro-economen. Keynes zag de verandering van de effectieve vraag (EV) als verklaring voor schommelingen van het bruto binnenlands product (bbp) op korte termijn.

Extra uitleg

Keynesiaanse economen hebben een korte termijn visie op de economie waarbij het centrale begrip de effectieve vraag (EV) is. Deze theorie heeft onder andere de volgende uitgangspunten:

  • Groei bbp: op korte termijn groeit of krimpt het bbp van een land door een toename of afname van de effectieve vraag. De effectieve vraag is dus gelijk aan het bbp.
  • Werkloosheid: ontstaat als de effectieve vraag te laag is.
  • Rol overheid: de overheid moet een actieve rol spelen, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de effectieve vraag in tijden van crisis of hoge werkloosheid.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus