sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Balans

Definitie

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, op een bepaald moment.

Extra uitleg

Een balans is een momentopname van het bezit, de schuld en het eigen vermogen van een onderneming. Het is belangrijk om de balansposten in de juiste volgorde op de balans te zetten. Een balans heeft twee zijdes, elk met verschillende categorieën:

Debetzijde (activa)

  • Vaste activa: bezit dat langer dan één productieproces (of langer dan één jaar) meegaat
  • Vlottende activa: bezit dat één productieproces (of één jaar) meegaat
  • Liquide middelen: geld in kas of op de bank

Bij een beginbalans is de debetzijde de investeringsbegroting. Het zijn de investeringen die nodig zijn om een onderneming te starten.

Creditzijde (passiva)

  • Eigen vermogen: vermogen waarover de onderneming permanent kan beschikken
  • Lang vreemd vermogen: schulden met een looptijd langer dan één jaar
  • Kort vreemd vermogen: schulden met een looptijd korter dan één jaar

Bij een beginbalans is de creditzijde de financieringsbegroting. Het zijn de verschillende vormen van financiering die nodig zijn om de investeringen te financieren.

Er verschillen tussen de balans van een eenmanszaak of vof enerzijds en de balans van een bv of nv anderzijds. De verschillen zitten bijvoorbeeld in het eigen vermogen, lang vreemd vermogen en de vaste activa. Hieronder staat eerst de balans van een eenmanszaak of vof met voorbeelden van balansposten per categorie.

De balans van een eenmanszaak of vof

De categorieën van een balans van een bv of nv zijn hetzelfde als van een eenmanszaak of vof. De balans van een bv of nv kent andere balansposten, bijvoorbeeld onder eigen vermogen, lang vreemd vermogen en vaste activa. Hieronder staat de balans van een bv of nv met voorbeelden van balansposten per categorie.

De balans van een bv of nv

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen