sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Activa

Definitie

De activa zijn alle bezittingen van een onderneming op een bepaald moment.

Extra uitleg

De linkerkant van de balans, debetzijde of activa toont alle bezittingen van een onderneming op een bepaald moment. De vraag die je daarbij kunt stellen is: “wat doe ik met mijn geld?”. Bij activa onderscheiden we drie categorieën:

  • Vaste activa: bezittingen die langer dan één productieproces (of langer dan één jaar) meegaan. Op korte termijn zijn ze relatief moeilijk in geld om te zetten
  • Vlottende activa: bezittingen die één productieproces (of korter dan 1 jaar) meegaan. Op korte termijn worden ze in geld omgezet
  • Liquide middelen: geld in kas of op de bank

 Hieronder staan enkele voorbeelden van balansposten per categorie.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen