Accounts bestellen

Bedrijfseconomie lesmethode
bovenbouw havo & vwo

Met de kracht van digitaal en papier.

De lessen vormen de
basis van Cumulus

Cumulus start niet met het schrijven van een boek maar met het maken van digitale lessen. Dat is wat veel docenten zelf ook al doen ("met een boek heb je nog geen lessen”). Waarom zouden we dat niet centraal doen en vervolgens de lessen continu verbeteren met feedback en opmerkingen van docenten?

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit meer dan 160 lessen waarin de theorie uit de syllabus wordt vertaald naar actieve en afwisselende lessen waar vakinhoud en vaardigheden samenkomen. De lessen zijn verrijkt met praktische opdrachten, kort en langer beeldmateriaal, actualiteit, afwisselende werkvormen en heel veel opgaven. Docenten kunnen de lessen in powerpoint meteen presenteren maar ook eenvoudig downloaden en aanpassen.

Alle theorie en opgaven
in het werkboek

Voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Dat hoeven we aan docenten niet uit te leggen. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek.

Op basis van de lessen schrijven we een zogenaamde supersamenvatting van alle theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Deze supersamenvatting nemen we ook op in het werkboek. Hiermee hebben de leerlingen per leerjaar een werkboek met alle theorie en opgaven en tegelijkertijd toegang tot alle digitale inhoud op cumulus.co.

Download het werkboek en druk het af voor de leerlingen óf bestel het eenvoudig via de bestelpagina.

Een herkenbare
verhaallijn

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s en een zesde thema met keuze-onderwerpen. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt, vervolgens een eigen onderneming start (van geniaal idee naar marketing plan en financieel plan) en uiteindelijk de onderneming naar de beurs brengt. Een aantal thema’s start vanuit een interessante praktijkcasus die structuur en houvast biedt voor leerlingen en docent.

Een duidelijke structuur

Elk thema bestaat uit een aantal onderwerpen. Een onderwerp bestaat uit meerdere lessen met bijbehorende opgaven. Begrippen uit alle lessen zijn eenvoudig te raadplegen. Voor elk onderwerp zijn (super-)samenvattingen van de theorie beschikbaar voor de leerlingen.

Zowel docenten als leerlingen kunnen eenvoudig door alle inhoud navigeren. Door de modulaire structuur ervaart de docent een grote vrijheid om de lessen vorm te geven.

Cumulus neemt werk van docenten uit handen door lessen al klaar te hebben staan. Daarnaast is het erg actueel en klantgericht. Suggesties worden altijd zeer serieus genomen.

Hans van Oers,
docent economie

Heel veel
oefenmateriaal

Voor elk onderwerp heeft Cumulus drie typen opgaven op zowel havo als vwo niveau: kleine, digitale opgaven voor op het bord in de klas, grote samenvattende opgaven die een onderwerp stapsgewijs doorlopen en opgaven op centraal examen niveau. De opgaven zijn per leerjaar opgenomen in een werkboek en worden, met bijdragen van Cumulus docenten, regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Een ervaren
team

Twee leden van de vakvernieuwingscommissie m&o - onder leiding van prof. dr. Arnoud Boot - zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Dr. Marc Schauten is universitair hoofddocent Finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en kerndocent bij ROC Mondriaan, School voor Economie in Delft. Henk Douna is docent economie en bedrijfseconomie op Het Amsterdams Lyceum.

Verschillen tussen havo en vwo

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit meer dan 120 lessen voor havo en meer dan 160 lessen voor vwo. Opgaven, toetsopgaven en (super-)samenvattingen zijn afgestemd op het juiste niveau.

Havo Vwo
Lessen 120+ lessen 160+ lessen
Opgaven afgestemd op niveau
Toetsmaker (gratis vanaf 120 leerlingen)
Supersamengevat

Eenvoudig toetsen maken

Met de Cumulus toetsmaker kunnen docenten eenvoudig toetsen en schoolexamens maken, opslaan, downloaden en aanpassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een continu groeiende collectie opgaven.

Gratis vanaf 120 lesmethode accounts. Lees meer...

Eindtermen uit de syllabus

Cumulus omvat alle eindtermen uit de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond en jaarlijks bijgewerkt.

Een vaste lage prijs per leerling

Docenten en vaksecties moeten vrij zijn in het kiezen van vernieuwend en actueel lesmateriaal. Cumulus bedrijfseconomie is een complete, zelfstandige lesmethode maar kan ook eenvoudig naast een bestaande printmethode worden gebruikt. De prijs mag hierbij geen beperking zijn.

Direct met een betaalde
account beginnen?

Accounts bestellen

€7

incl. btw

per leerling,
per jaar

80+ scholen werken al met cumulus

Gratis Demo   Direct Bestellen
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen