sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Werkelijk bezettingsresultaat

Definitie

Het werkelijke bezettingsresultaat (of: bezettingsverschil) is een deelresultaat van het gerealiseerde budgetresultaat waaruit blijkt of de constante kosten van een onderneming niet, exact of meer dan worden terugverdiend. Er ontstaat een bezettingsresultaat als de werkelijke afzet afwijkt van de normale afzet.

Extra uitleg

Aan de kostenkant van de onderneming kunnen de werkelijke kosten hoger of lager zijn dan de toegestane kosten (het budget). Het kostenverschil kan betrekking hebben op variabele en/of constante kosten:

  • Variabele kosten: er kan sprake zijn van een prijsresultaat en/of een efficiencyresultaat.
  • Constante kosten: er kan sprake zijn van een bezettingsresultaat op constante kosten.

De som van het prijsresultaat, efficiencyresultaat en bezettingsresultaat is het gerealiseerde budgetresultaat:

Werkelijke bezettingsresultaat berekenen

In de kostprijs is een opslag opgenomen voor constante kosten (C / N). Als er in een jaar precies zoveel verkocht wordt als normaal, worden de totale constante kosten precies terugverdiend. Echter, in de praktijk wijkt de werkelijke afzet af van de normale afzet. Er is dan sprake van een bezettingsverschil of bezettingsresultaat. Het werkelijke bezettingsresultaat is gelijk aan: (W - N) x (C / N) waarbij:

  • W: de werkelijke afzet
  • N: de normale afzet
  • C: de totale constante kosten.

Rekenvoorbeeld

Een onderneming heeft uit de voor- en nacalculatie de onderstaande gegevens beschikbaar. Voor het berekenen van het bezettingsresultaat hebben we het volgende nodig:

  • De werkelijke afzet is 200 stuks.
  • De normale afzet is 250 stuks.
  • De opslag voor constante kosten is € 2.

Het bezettingsresultaat is gelijk aan (200 - 250) x 2 = € 100. Er is sprake van onderbezetting en dus een nadelig bezettingsresultaat, de werkelijke afzet ligt lager dan de normale afzet. De constante kosten worden niet terugverdiend.

Alle Bedrijfseconomie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen