Sociale voorzieningen

Belangrijkste voorbeeld: bijstand. Betaald uit de belastingen. Voor mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering

Deel deze pagina

Cumulus, digitale lesmethodes waarbij de docent centraal staat.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs